Ensir AB

Vi är ett familjeföretag som är lokaliserat och verksamt i Gottskär. Vi arbetar långsiktigt med utveckling och förvaltning av bolag inom fastigheter, industri och kemi.

Vårt fokus är på bolag som har en utvecklings- eller förädlingspotential och vi har god erfarenhet av att utveckla projekt med allt från att starta nya bolag i spännande branscher till att förvärva redan existerande verksamheter med rätt potential, men också av att förädla fastigheter där vi kan identifiera möjligheter.

Långsiktiga åtaganden av utveckling och förädling

Vårt fokus är på bolag som har en utvecklings- eller förädlingspotential och vi har god erfarenhet av att utveckla projekt med allt från att starta nya bolag i spännande branscher till att förvärva redan existerande verksamheter med rätt potential, men också av att förädla fastigheter där vi kan identifiera möjligheter.

I huvudsak utvecklar vi för egen förvaltning och därför ser vi alltid våra projekt som långsiktiga åtaganden. Vi leder och driver all utveckling och förvaltning själva, och handlar upp expertis och nödvändiga tjänster kontinuerligt för att alltid säkerställa rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Då kommersiell fastighetsutveckling kännetecknas av unika projekt med långa ledtider och livscykler har vår erfarenhet inom andra branscher visat oss att framgång ligger i flexibilitet och lyhördhet. Genom att vara lyhörda skapar vi objekt med kvalitet som håller över tiden och med attraktiva lokaler och miljöer för slutkunden. Vi är också övertygade om att rörlighet är en avgörande framgångsfaktor för att kunna se och ta tillvara på de möjligheter som skapar framgångsrik fastighetsutveckling.

Vår verksamheten startade 1971 och var till en början inriktat på försäljning av industriutrustning, detta har genom åren breddats och är nu snarare förvaltning av bolag inom försäljning & service inom metallindustri, miljöbaserad kemi och fastigheter. Vår historia gör att vi är ödmjuka inför uppgiften att ställas inför nya utmaningar och att snabbt kunna anpassa oss till en föränderlig värld omkring oss.

Har du en fastighet eller utvecklingsprojekt som du tror kan vara intressant för oss? Vi söker ständigt nya utvecklingsmöjligheter, så väl möjligheter för exploatering som vidareutveckling och förädling av befintliga bestånd.