Information till hyresgäster och besökare till Gottskär Entré

• Parkering i området sker med My SmartPark

Gästparkeringen vid Gottskär Entré kostar 5kr per påbörjad timma.
Betalning sker via SmartParks app. alternativt Easypark (observera att startavgift tas ut av Easypark på 4,90kr per påbörjad parkering).

För den som önskar kan månadskort tecknas för 100kr/mån via SmartParks hemsida under ”Parkeringstillstånd”
https://www.smartp.se/my-smartpark