Information till hyresgäster och besökare till Gottskär Entré

• Parkering i området sköts av Star Park AB

Gästparkeringen vid Gottskär Entré kostar 5kr per påbörjad timma.
Betalning sker via E-park´s app. alternativt Easypark´app (observera att startavgift tas ut av Easypark på 4,90kr per påbörjad parkering).

Applänk samt områdes kod.

ZON: 7103
ZON 21308